HPEB00577U PERS, Kommunikativt Persisk A (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Communicative Persian

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk,Persisk eller Tyrkisk 2015 eller

 

Kursusindhold

Forstå og kommunikere indholdet af en tekst eller et videoklip, oversætte og kommunikere sin forståelse videre på persisk, føre en enkelt samtale med sikkerhed, analysere lettere kompliceret persisk grammatisk og syntaktisk.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Kommunikativt Persisk  (fagelementkode HPEB00571E)

 

Persisk Propædeutik B
Holdundervisning
Der må påregnes en del forberedelse, da der skal fremlægges oplæg på persisk.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5