HPEB00038U PERS, Moderne kultur fra den iranske kultursfære (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Modern Culture from the Iranian Cultural Sphere

Uddannelse

Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk 2015

 

Kursusindhold

På dette kursus optræner den studerende evnen til at kombinere oversættelsesfærdigheder (persisk-dansk) med kulturanalytiske tilgange i studiet af moderne iransk kultur og samfund. I samarbejde med underviserne udvælger de studerende en håndfuld emner af relevans for moderne iransk kultur, samfundsforhold og offentlig debat i det 20. og 21. århundrede. I grupper finder de studerende frem til kilder (avisartikler, noveller, digte, blogs, film, tv- og radioudsendelser etc.), der så oversættes, analyseres og fremlægges i undervisningen. Eksempler på emner kunne være urbanisering, ægteskab, generationskløfter, kollektive ritualer, krigs- og veterankultur, folkelige højtider, brug af sociale medier osv.

Studerende skal også følge kurser: https://kurser.ku.dk/course/htor00028u/2017-2018

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Moderne kultur fra den iranske kultursfære (fagelementkode HPEB00611E)

 

Primærkilder fastlægges under kurset. Studerende skal inden kursets start have læst to grundbøger:

Laustsen, Carsten Bagge, Morten Brænder & Christoffer Kølvraa. 2014. Samfundsvidenskabelig Tekstanalyse, Gyldendal.

Hastrup, Kirsten. 2004. Kultur – det fleksible fællesskab, Aarhus Universitetsforlag.

Kurset er baseret på hhv. forelæsninger om kulturanalyse og moderne iransk kultur og seminarer med oversættelsestekniske øvelser og gruppearbejde. Det forventes at den studerende deltager aktivt hver gang.
Da kurset er seminarbaseret vil undervisningen ligge i blokke fordelt over semesteret. Bemærk at det forventes at den studerende afleverer diverse opgaver i grupper og individuelt igennem forløbet.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5