HPEB00028U  PERS, Persisk- Dansk oversættelse med grammatik (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Persian-Danish translation with grammar

Uddannelse

Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med
centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk 2015

Kursusindhold

Oversættelse af middelsvære, moderne persiske tekster på basis af fagelementets indhold af morfologisk og syntaktisk analyse, oversættelse til et nuanceret og idiomatisk korrekt dansk, færdighed i anvendelse af grammatiske og syntaktiske analyseredskaber samt færdighed i at sammenligne og kunne forklare forskellene på persisk og dansk syntaks og grammatik.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Persisk-dansk oversættelse med grammatik (fagelementkode HPEB00601E)

Udleveres ved undervisningens påbegyndelse.

Bestået Persisk propædeutik & Kommunikativt persisk
Klasseundervisning med diskussion deltagere og underviser imellem
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5