HPEÆ00078U PERS, Persisk propædeutik B (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Persian propaedeutics B

Uddannelse

Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2017

Kursusindhold

Grundlæggende persisk morfologi, syntaks og semantik (i et omfang svarende til John Mace: Persian Grammar: for Reference and Revision), grammatisk analyse af persiske tekster samt brug af fagets grundliggende grammatiske begreber læsning og forståelse af lettere persiske tekster tale- og lyttekompetencer på et elementært niveau.

Målbeskrivelser

BA 2017-ordningen:
Persisk Propædeutik 2 (Fagelementkode: XXXXXXXXX)

Kompendium, netbaseret.

Bestået Persisk propædeutik 1
Klasseundervisning med diskussion, deltagere og underviser imellem
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5