HPEÆ00067U PERS, Persisk propædeutik A (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Persian propaedeutics 1

Uddannelse

Studieordningen for mellemøstens sprog og samfund på bachelorniveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2017-ordningen.

 

Kursusindhold

Vise elementært kendskab til persisk grammatik og tilegnelse af basalt ordforråd, vise beherskelse af elementære læse-, skrive- og talefærdigheder.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Persisk propæduetik 1  (fagelementkode HARÆ00011E)

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5