HPÆK03552U PÆD, Modul 1: Pædagogikkens forskningsfelt.

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Research Field of Education.

Uddannelse

Kandidat.

Kursusindhold

Indhold: Pædagogik som videnskabelig disciplin indkredses på kurset som et særligt forskningsfelt der gør opdragelse, undervisning, uddannelse og læring til sin genstand. Pædagogikken er ikke kun etableret som videnskab, men også som professioner, institutioner og praksisformer. Kurset giver indblik i hvad forskellige former for forskningspositioner betyder for de måder hvorpå `det pædagogiske´ som genstand afgrænses og hvilke forudsætninger det skaber for at producere viden. Der iblandt hvilke relationer pædagogikkens forskningsfelt har til de professioner og pædagogisk praksis, som ofte bliver gjort til forskningsmæssig genstand og til de øvrige sammenhænge, som samfundsmæssigt ikke nødvendigvis bliver betegnet som pædagogiske, men som indkredses som relevant at undersøge. De studerende kvalificerer, med afsæt i grundkompetencer erhvervet fra bacheloruddannelsen, egne interesser for pædagogiske problemstillinger relateret til forskningsfeltet og fokuserer hvordan de kan begrundes, indkredses og undersøges videre.

 På kurset belyses og diskuteres hvordan pædagogikken som videnskab i et tværfagligt landskab afgrænser forskningspositioner og etablerer genstandsfelter. Udgangspunktet er traditionelle og aktuelle pædagogiske nedslag for at kunne tematisere og diskutere hvordan forskellig former for forskningspraksis producerer viden under forskellige betingelser. Til denne diskussion knytter sig også hvordan forskning kan blive knyttet til eksempelvis staters og lokalsamfunds udformning af politik, kontrol og regulering af pædagogiske processer og de forhåbninger og kampe som dette omfatter. Her tænkes bl.a. på de former for skelnen, der trækkes mellem hvorvidt forskning eksempelvis er af grundvidenskabelig, strategisk eller evalueringsorienteret karakter og hvilke institutionelle vilkår dette sætter for forskningspraksis.

 

Holdundervisning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave med krav om aktiv undervisningsdeltagelse.
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse