HPÆB10202U PÆD, TV-Modul 8: Pædagogisk forskningspraksis.

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Educational Research.

Uddannelse

BA, Pædagogik

Kursusindhold

Gennemføre mindre pædagogiske forskningsarbejder, herunder at kategorisere og teoretisk-analytisk forstå et empirisk materiale eller et kildemateriale. Identificere relevant(e) empiri/kilder ud fra genstandsfelt og erkendelsesinteresse. Arbejde systematisk med udvalgte begreber, teorier og metoder med henblik på at opnå analytisk og metodisk viden, og kunnen på baggrund af selvstændige empiriske studier og/eller kilde- og dokumentstudier.

Samundervisning med grundfagsstuderende på Modul 8

Holdundervisning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 322,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Vejledning
  • 3
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse