HPÆB10153U PÆD, TV-Modul 3: Komparativ pædagogik og globalisering.

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Comparative Education and Globalisation

Kursusindhold

På dette modul vil den studerende opnå viden om forskellige nationale uddannelsessystemers opbygning og samfundsmæssige funktioner, aktuelt og historisk og under indflydelse af gennemgribende politisk-samfundsmæssige processer som fx globalisering, internationalisering, immigration og konkurrence. Endvidere vil den studerende opnå viden om politik-, kultur-, samfunds- og komparationsbegreberne som de anvendes til at beskrive, fortolke og forstå forskelle og ligheder inden for det pædagogiske fagområde. Endelig inddrages den studerende i at skulle udvælge en analysegenstand (fx medborgerskab, globalisering og integration) med henblik på at opnå færdigheder i at kunne diskutere og analysere, hvordan opdragelses- og uddannelsesforhold beskrives, analyseres og forstås i udvalgte lande i og uden for Europa.

Der er samundervisning mellem grundfagsmodulet Modul 3 og tilvalgsmodulet Modul 3

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse