HPÆB00481U PÆD, Modul 4: Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode (2017-ordning)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Philosophy of Science and Research Methods in Education

Kursusindhold

På modulet "Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode" fokuseres der på de forskellige epistemologiske ansatser, som oftest er til diskussion i forskningen i pædagogiske spørgsmål.  Med udgangspunkt i en række forskellige videnskabsteoretiske positioner undersøges, hvorledes disse kan sættes i værk i en pædagogikvidenskabelig forskningspraksis og videre, hvorledes en række konkrete forskningsarbejder i konsekvens af en videnskabsteoretisk tilgang har anvendt forskellige metoder. Modulet vil endvidere rette blikket mod forskningsetiske problemstillinger og videnskabens samfundsmæssige betingelser og relationer.

Modulets arbejdsformer veksler mellem teorigennemgang ved underviser og studenterinddragende øvelser i at analysere og diskutere i relation til konkret forskningspraksis. Der fokuseres gennem modulets arbejdsformer særligt på de studerendes mundtlige fremstillinger.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 324,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Vejledning
  • 1
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse