HPÆB00471U PÆD, Modul 3: Pædagogisk Sociologi og uddannelsessociologi (2017-ordning)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Sociology of Pedagogy and Sociology of Education

Kursusindhold

På modulet arbejder den studerende med at indkredse og analysere relationer mellem pædagogik og samfund. Fokus er således på forholdet mellem uddannelsesinstitutioner og pædagogiske institutioner i bred forstand (eksempelvis familie og barndom) på den ene side, og sociale, politiske og kulturelle sammenhænge på den anden side. Den studerende introduceres til pædagogiske problemfelter relateret til samfundsmæssige betingelser, og får forståelse for pædagogiske forhold gennem teoretiske begreber såsom magt, stat, klasse, køn mv.

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 324,5
  • Holdundervisning
  • 82
  • Vejledning
  • 3
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse