HPÆB00461U M2: Pædagogikkens historie (2017-ordning)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The History of Education

Kursusindhold

Modulet giver den studerende viden om og forståelse af pædagogikkens historie og udvikling, som den fremtræder i eksempelvis barndommens historie, opdragelsens historie eller de pædagogiske institutioners historie, klassiske og nyere pædagogiske teorier og grundbegreber (eksempelvis socialisering, erfaringsdannelse, frihed, lighed, differentiering, fornuftsudvikling, dannelse mv.), pædagogiske problematikker i historisk perspektiv – tilbagevendende og nye problematikker og deres italesættelser, fx teori-praksis. Der arbejdes med at identificere væsentlige pædagogiske begreber og temaer i deres historiske kontekst samt til, hvordan pædagogiske begreber og problematikker hænger sammen, kombineres og skifter indhold, betydning og prioritering i forskellige historiske perioders teoridannelser. identificere og diskutere afgrænsede pædagogiske problematikker i et historisk perspektiv, samt at formidle dette skriftligt og mundligt samt udøve kildekritik og foretage litteratursøgning.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​paedagogik/​paedagogik_ba.pdf