HPÆB00451U M1: Pædagogikken aktuelt (2017-ordning)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Current Issues in Educational Research

Kursusindhold

Viden om og forståelse af

· de særlige problemstillinger og diskussioner, pædagogikken aktuelt beskæftiger sig med, herunder etiske dilemmaer og paradokser forbundet med pædagogik

· hvordan pædagogik spænder over pædagogik som praksisfelt, som profession og som videnskabelig disciplin

· hvordan pædagogik beskæftiger sig med grupper som børn, unge og

voksne; problemstillinger vedrørende kategorier som køn, klasse og etni-

citet samt institutionelle rammer som fx daginstitutioner, skole, ungdomsuddannelser og arbejdsliv.

Færdigheder i at

· identificere pædagogiske grundbegrebers skiftende betydning i relation til, hvordan man beskæftiger sig med pædagogik

· identificere pædagogikkens særegenhed

· søge i relevante biblioteksdatabaser

Kompetencer i at

· forholde sig til, hvilke problemstillinger pædagogik som henholdsvis praksis, profession og videnskabelig disciplin kan behandle, og hvordan dette kan foregå

· forholde sig til aktuelle diskussioner og politiske tiltag inden for det pædagogiske felt på en reflekteret måde

· håndtere referencer på en konsistent måde, bl.a. i form af IT-baserede

referencehåndteringsprogrammer


 

med materiale
Holdundervisning og forelæsning, studenteroplæg og gruppearbejde
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 409,5
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​paedagogik/​paedagogik_ba.pdf