HPÆB00451U  M1: Pædagogikken aktuelt (2017-ordning)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Current Issues in Educational Research

Kursusindhold

Viden om og forståelse af

· de særlige problemstillinger og diskussioner, pædagogikken aktuelt beskæftiger sig med, herunder etiske dilemmaer og paradokser forbundet med pædagogik

· hvordan pædagogik spænder over pædagogik som praksisfelt, som profession og som videnskabelig disciplin

· hvordan pædagogik beskæftiger sig med grupper som børn, unge og

voksne; problemstillinger vedrørende kategorier som køn, klasse og etni-

citet samt institutionelle rammer som fx daginstitutioner, skole, ungdomsuddannelser og arbejdsliv.

Færdigheder i at

· identificere pædagogiske grundbegrebers skiftende betydning i relation til, hvordan man beskæftiger sig med pædagogik

· identificere pædagogikkens særegenhed

· søge i relevante biblioteksdatabaser

Kompetencer i at

· forholde sig til, hvilke problemstillinger pædagogik som henholdsvis praksis, profession og videnskabelig disciplin kan behandle, og hvordan dette kan foregå

· forholde sig til aktuelle diskussioner og politiske tiltag inden for det pædagogiske felt på en reflekteret måde

· håndtere referencer på en konsistent måde, bl.a. i form af IT-baserede

referencehåndteringsprogrammer


 

med materiale
Holdundervisning og forelæsning, studenteroplæg og gruppearbejde
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​paedagogik/​paedagogik_ba.pdf

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5