HPÆB00431U PÆD, BA-projektseminar, efterår

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

BA project.

Uddannelse

Bachelor, Pædagogik

Kursusindhold
 BA-seminar Seminaret er tilrettelagt for de studerende der planlægger at skrive BA-projekt i efteråret 17 eller forår 18. Indholdet vil rette sig mod hvordan man kommer i gang med at tilrettelægge skrivningen af sit BA-projekt, planlægning af de forskellige faser, brug af empiri eller ej samt litteratursøgning og introduktion af referencestyringsværktøj. Tildeling af faglig vejleder vil foregå via seminaret
Holdundervisning.
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 16
  • I alt
  • 16
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Fri skriftlig hjemmeopgave med mundtlig dialog med materiale.
Eksamenssproget er dansk.
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse