HPÆB00401U PÆD, Modul 6: Pædagogikkens historie.

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The History of Education.

Uddannelse

BA, Pædagogik

Kursusindhold

Identificere væsentlige pædagogiske begreber og temaer i deres historiske kontekst.

Sondring mellem forskellige historiebegreber i relation til studiet af pædagogik og orientere sig i og anvende arkivdatabaser samt studere historiske kilder.

Holdundervisning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse