HOLK03612U OLD/KL.GR./LAT. Antik Poesi

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

OLD/KL.GR./LAT. Classic Poetry

Uddannelse

Oldtidskundskab

Kursusindhold

Der læses epos (herunder uddrag af Iliaden, Odyseen, Vergils Æneide og Ovids Metamorfoser) samt drama (herunder græsk tragedie og græsk og/eller romersk komedie). Desuden Horats (lyrik og evt. andre genrer) samt græsk litteratur fra den hellenistiske periode. Det anbefales at orientere sig Holger Friis Johansens Fri mands tale: Græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid (1984 og senere), Ole Thomsens Veje til Rom: Romersk litteratur fra Plautus til Juvenal (2008) og Minna Skafte Jensens Lyre og bog: Indføring i moderne læsning af antik litteratur (2004). Yderligere litteraturhenvisninger vil blive givet på kurset.

Studerende, der ønsker at tage eksamen i kurset, skal have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg i Oldtidskundskab (45 ECTS) inkl. Klassisk græsk propædeutik (30 ECTS).
Tekstlæsning og samtaler mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger.
BA-studerende kan følge kurset som inspiration til andre kurser, men kan ikke gå til eksamen i kurset.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Kriterier for bedømmelse