HOLB10012U OLD. Antik kultur - Introduktion til studiet af Oldtidskundskab

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to the study of Classical Civilisation

Kursusindhold

Kurset er delt i to dele: Antik kultur I (forelæsninger) og Antik kultur II (tekstlæsning)

Forelæsningerne vil give den studerende en oversigt over den græsk-romerske oldtid med særlig vægt på de elementer, der har spillet størst rolle for eftertiden, fx mytologi, retorik, litterære genrer, filosofi og kunstneriske motiver.

Tekstlæsningen vil bestå af tekstlæsning og analyse.

For Oldtidskundskabsstuderende skal både forelæsninger og tekstlæsning følges for at opnå 15 ECTS.

Se også fagets hjemmeside www.oldtidskundskab.ku.dk

Som grundbog benyttes Robin Lane Fox: The Classical World. An epic History of Greece and Rome (Penguin 2005 og senere); desuden Kompendium til antik kultur ved J. Mejer, A. Schwartz og Chr. G. Tortzen (Kbh. 2017), der kan købes i Kompendieudsalget ultimo august. 

Kompendiet benyttes også til "Antik kultur II, tekstlæsning og introduktion til studiet af oldtidskundskab".

Forelæsning og tekstlæsning.
Kursusplan med oversigt over tekstgrundlag kan ses i Absalon.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Krav til indstilling til eksamen

80 % deltagelse + aflevering af 1 hjemmeopgave og et mdtl. oplæg.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse