HOLÅ10033U  ÅU OLD. Antik prosa AFLYST

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Classical litterature, prose genres

Uddannelse

Oldtidskundskab (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Læsning af græsk og - i mindre omfang - romersk prosa i oversættelse med øvelser i litterær fortolkning, i stilistisk og historisk tekstforståelse og i tekstoverleveringshistorie.

Der læses filosofi (herunder Platon), historiografi (herunder Herodot og Thukydid) samt eksempler på den retoriske genre (herunder de attiske talere). Det anbefales at orientere sig i Holger Friis Johansens Fri mands tale: Græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid (1984 og senere), Ole Thomsens Veje til Rom: Romersk litteratur fra Plautus til Juvenal (2008) og Minna Skafte Jensens Lyre og bog: Indføring i moderne læsning af antik litteratur (2004). Yderligere litteraturhenvisninger vil blive givet på kurset.

Tekstlæsning og samtaler mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0