HOLÅ10033U ÅU OLD. Antik prosa AFLYST

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Classical litterature, prose genres

Uddannelse

Oldtidskundskab (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Læsning af græsk og - i mindre omfang - romersk prosa i oversættelse med øvelser i litterær fortolkning, i stilistisk og historisk tekstforståelse og i tekstoverleveringshistorie.

Der læses filosofi (herunder Platon), historiografi (herunder Herodot og Thukydid) samt eksempler på den retoriske genre (herunder de attiske talere). Det anbefales at orientere sig i Holger Friis Johansens Fri mands tale: Græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid (1984 og senere), Ole Thomsens Veje til Rom: Romersk litteratur fra Plautus til Juvenal (2008) og Minna Skafte Jensens Lyre og bog: Indføring i moderne læsning af antik litteratur (2004). Yderligere litteraturhenvisninger vil blive givet på kurset.

Tekstlæsning og samtaler mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse