HOLÅ10022U  ÅU OLD Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Greco-Roman Art and Archaeology

Uddannelse

Oldtidskundskab (BA)

Kursusindhold

Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie giver fyldig viden om græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie, herunder kendskab til den klassiske arkæologis grundlæggende metoder og teorier samt til de vigtigste bevarede monumenter inden for arkitektur, skulptur, maleri og numismatik. Emnerne perspektiveres også i forhold til senere epokers antikinspirerede kunst og arkitektur. En gang om ugen kan der enkeltvis eller i grupper afleveres en opgave eller besvares spørgsmål. Underviserne kommenterer besvarelserne og sender dem tilbage, alt sammen over internettet. Desuden kan underviser og studerende kommunikere med hinanden gennem diskussionsfora og personlig post. Kurset omfatter også to lørdagsseminarer, begge i København, og eventuelt museumsbesøg. Seminarerne mv. er ikke obligatoriske, men det anbefales at man deltager. Eksamen foregår på Københavns Universitet Amager.

For at kunne deltage i kurset er det nødvendigt at have adgang til en computer med internetopkobling, helst en bredbåndsforbindelse, men særlige computerkundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.
Fjernundervisning via internettet samt to lørdagsseminarer på Københavns Universitet, Amager
Der tilbydes individuel vejledning, hvis der er for få tilmeldinger til at danne et hold.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Afholdes en lørdag i januar.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • I alt
  • 0