HOLÅ10013U ÅU OLD Antik kultur - Introduktion til studiet af Oldtidskundskab (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to the study of Classical Civilisation

Uddannelse

Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset vil give den studerende en oversigt over den græsk-romerske oldtid med særlig vægt på de elementer, der har spillet størst rolle for eftertiden, f.eks. mytologi, retorik, litterære genrer, filosofi og kunstneriske motiver.
Via internettet gennemgås hver uge en tekst eller et emne, hvortil de studerende - i grupper eller enkeltvis - vil blive bedt om at lave oplæg/opgaver og opfordret til at deltage i diskussion. Kurset omfatter også to lørdagsseminarer i København, se under skemaoplysninger. Seminarerne er ikke obligatoriske, men det anbefales at man møder op.

Der læses antikke tekster i oversættelse, hovedsagelig til dansk, og der opgives 500 normalsider til eksamen. Desuden opgives som grundbog The Classical World: An Epic history from Homer to Hadrian (London: Allen Lane, 2005, ISBN 978-0-141-02141-6). Et kompendium med undervisningsmateriale til kurset kan købes i Humanioras kompendieudsalg ved semesterstart. Heri findes en fortegnelse over den øvrige anvendte litteratur.

For at kunne deltage i kurset er det nødvendigt at have adgang til en computer med internetopkobling, helst en bredbåndsforbindelse, men særlige computerkundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.
Fjernundervisning via internettet samt to lørdagsseminarer på Københavns Universitet, Amager eller tomplads.
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Krav til indstilling til eksamen

80 % deltagelse + aflevering af 2 hjemmeopgaver

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Denne eksamen afholdes en lørdag i januar.

Kriterier for bedømmelse