HOLÅ03613U ÅU OLD Antik poesi - fjernundervisning (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Classical Poetry

Uddannelse

Oldtidskundskab (KA-tilvalg)

Kursusindhold


Antik poesi beskæftiger sig med græsk og romersk poesi i oversættelse.
Der arbejdes med øvelser i litterær fortolkning, stilistik, historisk tekstforståelse, tekstoverlevering og oversættelsesvurdering. Én til to gange om ugen skal der enkeltvis eller i grupper afleveres en opgave eller besvares spørgsmål. Underviserne kommenterer besvarelserne og sender dem tilbage, altsammen over internettet. Desuden kan underviser og studerende kommunikere med hinanden gennem diskussionsfora og personlig post. 
I kursets pensum indgår flere sange af Homers Iliade og Odyssé, en græsk tragedie, en komedie, og mindst et digt af en anden genre, som f.eks. en homerisk hymne, arkaisk græsk lyrik, hellenistiske epigrammer og også romersk digtning behandles. 
Kurset omfatter også to lørdagsseminarer, begge i København. Seminarerne er ikke obligatoriske, men det anbefales at man deltager.

For at kunne deltage i kurset er det nødvendigt at have adgang til en computer med internetopkobling, helst en bredbåndsforbindelse, men særlige computerkundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside.
Afsluttet BA-tilvalg i Oldtidskundskab inkl. græsk propædeutik eller tilsvarende.
Fjernundervisning via internettet samt to lørdagsseminarer på Københavns Universitet, Amager.
Der tilbydes individuel vejledning, hvis der er for få tilmeldinger til at danne et hold.
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Afholdes en lørdag i januar.

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Aktuelle studieordninger