HNAB00017U NÆR, Bachelor-Projekt (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Bachelor Project

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Kursusindhold

I dette kursus vil de studerende lære at opbygge en BA-opgave fra formulering af en problemstilling til de formelle krav der stilles til opgaven i form af korrekte litteraturlister, referencer, noter, appendix etc. De mest almindelige problemer i skriveprocessen og i formulering af opgaven vil blive behandlet og der vil blive givet hjælp til at formulere det problem eller spørgsmål, som skal udgøre BA-opgavens emne.

Det tilsigtes ligeledes at give den studerende en generel ide om hvordan man kan gribe et problem eller spørgsmål an på flere måder i en akademisk opgave.

Ud over deltagelse i selve seminaret modtager den studerende individuel vejledning, hvor man i samarbejde med sin vejleder afgrænser et væsentligt, mindre problem eller problemkompleks inden for faget. Seminaret vil kun blive gennemført hvis et tilstrækkeligt antal studerende deltager.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Bachelorprojekt

Assyriologi (fagelementkode HASB01201E)

Nærorientalsk Arkæologi (fagelementkode HNAB01201E)

Ægyptologi (fagelementkode HÆGB01201E)

Kurset vil være i seminarform og vil omfatte hjemmearbejde (udformning af en synopse, et resumé, en sammenligning af to forskellige tekster etc.)
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 406,5
  • Forelæsninger
  • 4
  • Praktiske øvelser
  • 2
  • I alt
  • 412,5