HMSK00117U MIN, Minoritetsforskningens teorier (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Theories of Minority Research

Uddannelse

Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på Minoritetsstudier 2007

Studieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier, 2008-ordningen

Kursusindhold

Forløbet har til formål at give den studerende kendskab til centrale teorier med relevans for minoritetsforhold, samt en teoretisk baseret forståelse af problemstillinger og indfaldsvinkler til udforskningen af minoriteters vilkår. Teorierne behandler minoritetsproblematikker tværfagligt ud fra forskellige samfundsvidenskabelige og humanistiske indfaldsvinkler (religionsvidenskab, antropologi, historie, idéhistorie, filosofi, politologi, sociologi og psykologi). Igennem teorierne skal den studerende opnå viden om minoritetsdefinitioner og -kategorier, nationalisme- og racismeteorier, migrations- og identitetsdannelsesprocesser, integration, konflikt og rettigheder. Teorierne belyses med eksempler fra minoritetsforhold verden over, aktuelt og historisk

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2007-studieordning:
Minoritetsforskningens teorier (fagelementkode HMSB10011E)

KA tilvalg 2008-studieordning:
Emnekursus A (fagelementkode HMSK03111E)
Emnekursus B (fagelementkode HMSK03121E)

Grundbog: Helen Krag, Mangfoldighed, magt og minoriteter (Forlaget Samfundslitteratur). Herudover elektronisk kompendium

Forelæsninger, tekstanalyse og diskussion
Vær opmærksom på at hvis du er KA-studerende, skal du søge studienævnet på ToRS om dispensation til at gå til bunden mundtlig eksamen i 1500 siders pensum.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse