HMSK00107U MIN, Hadforbrydelser (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Hate crimes

Uddannelse

Studieordningen for Minoritetsstudier BA, 2007-ordningen

Studieordningen for Minoritetsstudier KA, 2008-ordningen

Kursusindhold

Hadforbrydelser er et nyt emne af central relevans for aktuel og international minoritetsforskning. I USA har begrebet – og de dertil hørende former for efterforskning, overvågning, oplysning, uddannelse og strafskærpelse været i brug siden sidst i 1980erne. I 1990erne kom ideen til England, og indenfor det sidste årti har begrebet slået rod i Europa, herunder Danmark. Det kan i dag også findes anvendt videre østpå; i Mellemøsten, Afrika og Asien. Men hvad er en hadforbrydelse? Hvordan adskiller de sig fra ordinær diskrimination eller folkedrab og terror? Er der tale om menneskerettigheds-krænkelser? Hvad ved vi om hvem der begår dem, og hvordan disse forbrydelser påvirker deres ofre? Hvordan håndterer politiet disse sager? Hvordan registreres de? I USA har spørgsmålet om begrebets værdi været til debat længe. Det har både fortalere og kritikere. I Danmark er det kun lovgivning imod hadetale, der synes at være til diskussion, selvom der er lige så meget at diskutere vedrørende lovgivning imod hadforbrydelser. Der foreligger på dansk næsten ingen forskning, men der er spændende og vidt omfattende international forskning såvel som en mangfoldig empiri, som vi på dette kursus – sammen - skal udforske. Det drejer sig f.eks. om begrebets holdbarhed, om politiets virke, om had og fordomsfuldhed, om indsatsens effektivitet og om langt videre spørgsmål om ret og følelse, stat og straf, ekstremisme, tolerance og minoritetsbeskyttelse.

Kurset er tværfagligt og relaterer til undervisers igangværende forskning. I den grad det er muligt vil relevante aktører blive besøgt eller inviteret ind i undervisningen (IMR, Politiskolen, minoritetsorganisationer mv.). Formålet med kurset er at give dig et solidt grundlag for en individuelt bidrag til en global problematik, eller mere formelt: et grundlag udfærdigelsen af en selvstændig opgave om et afgrænset emne indenfor det overordnede felt.

Målbeskrivelser

BA-tilvalg 2007-studieordning
Særligt studeret emne A (fagelementkode HMSB10041E)
Særligt studeret emne B (Fagelementkode HMSB10051E)

KA-tilvalg 2008-studieordning
Emnekursus A (tilvalg) (fagelementkode HMSK03111E)
Emnekursus B (tilvalg) (fagelementkode HMSK03121E)

Se grupperum i Absalon

Seminar, forelæsninger, workshops, studenter-research præsentationer, ekskursioner (om muligt).
Kurset henvender sig til alle med en interesse i udforskningen af de spørgsmål som hadforbrydelser – nationalt såvel som globalt – i dag giver anledning til. Idet eksamen tager form af en individuelle selvstændige opgave er fokus meget fleksibelt. Man kan fuldføre kurset med en teoretisk diskuterende opgave såvel som med en regional-empirisk undersøgelse. Tilvalget kan dyrkes i egen ret, men det kan også integreres substantielt med dit grundfags metoder og fokus. Kurset henvender sig i særlig grad til studerende, der ønsker at deltage i en fælles udforskning, og som søger en tæt og frugtbar relation mellem forskning og undervisning samt universitet og samfund
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse