HMSK00038U MIN, Konflikt, trauma og resiliens (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Conflict, trauma and resilience

Uddannelse

Studieordningen for Minoritetsstudier BA, 2007-ordningen

Studieordningen for Minoritetsstudier KA, 2008-ordningen

Kursusindhold

Menneskets muligheder og grænser for at håndtere voldsomt pres, ondskab, vold og lidelse er et tema i både etik, litteratur, religion og megen moderne forskning.  Hvordan begriber vi de skader og ar, der fx kan følge en naturkatastrofe eller deltagelse i krig? Hvordan kan vi rustes til bedst muligt at kunne udholde eller modstå ekstremt pres? Hvordan skaber vi mening i efterdønningerne af krige, katastrofer og/eller konflikter? Hvilke mulige forståelser kan vi trække på?

Én fremtrædende forståelsesramme handler om traumatisering. Traumebegrebets udvikling er tæt forbundet med krige og konflikter. Det anvendes bredt til at begribe deres individuelle og kollektive effekter og deres følger for fx soldater, civilbefolkninger eller særligt udsatte befolkningsgrupper. En anden og nyere forståelsesramme handler om resiliens (’modstandsdygtighed’). Her understreges individers, kollektivers og organisationers styrker og modstandskraft. Resiliensbegrebet anvendes ift. alt fra håndtering af terrortrusler, naturkatastrofer, klimaforandringer og finansielle kriser, til tilrettelæggelsen af uddannelse, udviklingsprojekter, sundhedsfremme, børneopdragelse og træning af soldater.

På dette kursus skal vi undersøge traume- og resiliensbegrebernes historie, betydning og brug i dag. Formålet er at give den studerende grundlag for at formulere et selvstændigt projekt indenfor kursets ramme. Kurset er tværfagligt og vil veksle ml. teori- og begrebsarbejde, samt mere konkrete analyseopgaver. Kursuslitteraturen består af tekster fra forskellige discipliner (psykologi, sociologi, filosofi, kulturhistorie, m.fl.), og materialet vil være at finde i Absalon og i Rex.

Målbeskrivelser

BA-tilvalg 2007-studieordning:
Særligt studeret emne A (fagelementkode HMSB10041E)
Særligt studeret emne B (fagelementkode HMSB10051E)

KA-tilvalg 2008-studieordning:
Emnekursus A (fagelementkode HMSK03111E)
Emnekursus B (fagelementkode HMSK03121E)

 

Pensum vil være tilgængeligt i Absalon eller REX.

Seminar, holdundervisning med aktiv inddragelse af studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse