HMMÅ03153U  ÅU CMC Modul 4: Masterprojekt (Forår 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU CMC Modul 4: Masterprojekt

Uddannelse

Master i Cross Media Communication

Kursusindhold
 Masterprojektet kan bestå af:
1) at udarbejde af en længere teoretisk og/eller analytisk skriftlig opgave på baggrund af en problemstilling, som knytter sig til et eller flere af masteruddannelsens emneområder – fx en analyse af en bestemt organisation i netværkssamfundet eller af projektledelse af kommunikationskampagner i offentlige institutioner.
2) at tilrettelægge og producere et fler- og tværmedialt formidlingsprojekt ud fra en konkret kommunikationsopgave og rettet mod specifikke målgrupper. Det kan fx være et kommunikationsprojekt, som en organisation/virksomhed har brug for at få løst eller et pilotstudie til et sådant. I tilknytning hertil udarbejdes en skriftlig opgave med fokus på en kommunikationsteoretisk analyse af den konkrete formidlingsopgave.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Aflevering af masterprojekt i Digital Eksamen: 26.5.

Mundtlig eksamen: 18.6.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 14
  • Vejledning
  • 7
  • Forberedelse
  • 388,5
  • I alt
  • 409,5