HMMÅ03133U ÅU CMC Modul 3, Udtryksformer og jura (Efterår 17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU CMC Modul 3, Udtryksformer og jura

Uddannelse

Master i Cross Media Communication

Kursusindhold

Modulet Udtryksformer og jura omfatter to fagelementer:
- Æstetiske, narrative og audiovisuelle virkemidler i tværmedial kommunikation

- Den tværmediale kommunikations jura og etik

 

Æstetiske, narrative og audiovisuelle virkemidler i tværmedial kommunikation
7,5 ECTS-point

Fagelementet lægger hovedvægten på tværmedial kommunikation med særligt fokus på kommunikationens formmæssige karakteristika.

 Eksaminanden kan:

 • redegøre for og selvstændigt og kritisk vurdere relevante teoretiske og
  analytiske begrebsdannelser i forhold til forskellige udtryksformer inden
  for tværmedial kommunikation
 • vise indsigt i og evne til selvstændigt og kritisk at vurdere såvel klassiske
  som nyere mediers formmæssige udtryk og disses medieteknologiske
  forudsætninger på både teoretisk og analytisk niveau
 • omsætte denne teoretiske og analytiske viden til praksis gennem udarbejdelse og selvstændig og kritisk vurdering af et koncept for en praktisk tværmedial kommunikationsopgave
 • selvstændig og kritisk formidle tværmedial kommunikationsstrategi i såvel skriftlig som mundtlig form.

 

Undervisning- og arbejdsformer:
Undervisningen former sig som en række intensive seminarer, der består af en teoretisk og analytisk hoveddel, som veksler mellem forelæsninger og en række casestudies vedrørende mediers udtryksformer samt en mindre, praktisk del med fokus på forskellige designværktøjer, der kan anvendes i formgivning af tværmedial kommunikation. De studerende skal som led i alle seminarerne analysere og/eller afprøve de forskellige formmæssige udtryk i forbindelse med mindre øvelser. Som del af undervisningen udfylder den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i stand til at bedømme egen præstation.

 

Den tværmediale kommunikations jura og etik
7,5 ECTS-point

Fagelementet omfatter lovmæssige regler og etiske grænser i kommunikationssammenhænge med særligt fokus på tværmedial kommunikation.

Eksaminanden kan:

 • selvstændigt og kritisk redegøre for de juridiske regler og etiske retningslinjer på medie- og kommunikationsområdet
 • forholde sig selvstændigt og kritisk analyserende til juridiske og etiske aspekter vedrørende tværmedial kommunikation med inddragelse af relevant teori
 • selvstændigt og kritisk vurdere juridiske eller etiske problemstillinger og inddrage disse vurderinger i løsning af konkrete kommunikationsopgaver.

 

Undervisning- og arbejdsformer: 
Fagelementet er tilrettelagt som en række intensive seminarer med hovedvægt på en gennemgang og forklaring af juridiske regler og etiske retningslinjer, som perspektiveres med en lang række eksempler på, hvordan disse regler og retningslinjer forvaltes i praksis. Som led i kurset skal de studerende løse mindst to opgaver med fokus på juridisk og etisk relaterede problemstillinger i konkrete kommunikationssituationer eller kommunikationsprojekter. Som del af undervisningen udfylder den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i stand til at bedømme egen præstation.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 355
 • Holdundervisning
 • 24
 • Holdundervisning
 • 28
 • Vejledning
 • 1
 • Vejledning
 • 1,5
 • I alt
 • 409,5