HMMÅ03123U ÅU CMC Modul 2: Strategisk kommunikation (Forår 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU CMC Modul 2: Strategisk kommunikation

Uddannelse

Master i Cross Media Communication

Kursusindhold

Strategisk tværmedial kommunikation i organisationer og projekter (15 ECTS): 

Eksaminanden kan
• beherske og selvstændigt og kritisk forholde sig til teorier om organisationer og om strategisk kommunikation som ledelsesværktøjer i organisationer og projekter
• selvstændigt og kritisk analysere og reflektere over kommunikationens
strategiske rolle og placering i organisationer og projekter
• selvstændigt og kritisk analysere og reflektere over, hvordan forskellige
medier alene eller i kombinationer kan anvendes til at løfte forskellige
kommunikationsopgaver i en organisation eller et projekt
• tilrettelægge og selvstændig og kritisk vurdere en tværmedial kommunikationsstrategi for at løse en konkret opgave i en given organisation eller
projekt med udgangspunkt i relevante teorier.
• formidle tværmedial kommunikationsstrategi i form af skriftligt materiale
og en mundtlig fremlæggelse.

Fagelementet forløber over en række intensive seminarer, som kombinerer
forelæsning og diskussion på baggrund af litteraturen med analyseeksempler, bidrag fra eksterne gæsteforelæsere med en praktisk erfaring med
organisationskommunikation samt caseforløb med udgangspunkt i de studerendes egne organisationer. Som del af undervisningen udfylder den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres over egen
læring med henblik på at give den studerende mulighed for at tage ansvar
for den personlige læreproces samt sætte den studerende i stand til at bedømme egen præstation.

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Aflevering af materiale, synopsis og godkendt litteraturliste i Digital Eksamen: 25.5.
Mundtlig eksamen: 19.6.

Kriterier for bedømmelse