HMMÅ03103U ÅU CMC Modul 1: Samfund og målgrupper (Efterår 17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU CMC Modul 1: Samfund og målgrupper

Uddannelse

Master i Cross Media Communication

Kursusindhold

Systemer, samfund og individ i tværmedial kommunikation (7,5 ECTS): Eksaminanden kan 

• selvstændigt og kritisk analysere problemstillinger vedrørende mediesystemer med vægt på tværmedial kommunikation
• selvstændigt og kritisk anvende viden om relevante institutioner og aktører inden for forskellige medietyper med særlig fokus på den aktuelle
medieudvikling og samspillet mellem forskellige medie
• på en selvstændig og kritisk måde forholde sig teoretisk og analytisk reflekterende til mediernes samfundsmæssige placering, rolle og betydning
• formidle viden og indsigter af mediesystemanalytisk karakter i en populærvidenskabelig og tværmedial form.


Undervisnings- og arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges som en række intensive seminarer med hovedvægt på en teoretisk gennemgang af forskellige dimensioner af mediesystemet, der eksemplificeres med konkrete cases, øvelser og analyser, som de studerende skal arbejde med individuelt eller i grupper og diskutere og
formidle i og uden for undervisningen. Som del af undervisningen udfylder
den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres
over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at
tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i
stand til at bedømme egen præstation

 

Målgrupper i tværmedial kommunikation: Analyse, teori og metode (7,5 ECTS): 
Eksaminanden kan 

• selvstændig og kritisk anvende relevante teorier og metoder til at analysere modtagersituationen
• selvstændig og kritisk gennemføre og evaluere en mindre, empirisk undersøgelse af en afgrænset målgruppe- eller receptionsanalytisk problemstilling med udgangspunkt i tværmedial kommunikation
• vurdere undersøgelsens forklaringsværdi og metode og selvstændigt og
kritisk forankre dette i relevante teorier.
Undervisnings- og
arbejdsformer
Undervisningen forløber over en række intensive seminarer, som veksler
mellem teori og praksis. De studerende skal bl.a. foretage en række casestudier af forskellige medieprodukter samt tværmediale kommunikationskampagner med fokus på samspillet mellem medier, hvordan (eller hvorvidt) disse medieprodukter og -kampagner henvender sig til en særlig mål-gruppe, samt hvilke strategier der anvendes i kommunikationen. Desuden skal de studerende i grupper planlægge og gennemføre en decideret målgruppegruppeanalyse af en tværmedial kommunikationskampagne og dens målgrupper på baggrund af kvantitative og/eller kvalitative metoder, f.eks. markedskort, fokusgrupper, seertalsanalyse, (webbaserede) spørgeskemaundersøgelser mv. Som del af undervisningen udfylder den studerende en portfolio, hvor der selvstændigt og kritisk reflekteres over egen læring med henblik på at give den studerende mulighed for at tage ansvar for den personlige læreproces samt sætte den studerende i stand til at bedømme egen præstation.

Holdundervisning
HMMÅ03111U
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 352
 • Holdundervisning
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Vejledning
 • 1,5
 • I alt
 • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning (kommer senere)
Eksamensperiode

Vintereksamen 2017-2018 Aflevering: Modul 1.1.: Fri skriftlige hjemmeopgave

Kriterier for bedømmelse