HMIB10034U MID. Latinsk palæografi og middelalderens bogkultur

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

MID. Latin palaeography and the book culture of the Middle Ages

Uddannelse

Middelalderkundskab

Kursusindhold

Introduktion til latinsk palæografi og middelalderens bogfremstilling, herunder forskellige sider af bogens kultur- og socialhistorie fra senantikken til senmiddelalderen. Indeholder studiebesøg på Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivets samling af middelalderlige pergamentsfragmenter.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøve i fagelementet "Modul III: Latinsk Palæografi og middelalderens bogkultur" (BA-tilvalg, 2007-ordningen).

Bernhard Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (Berlin 1979 eller senere, f.eks. 4. udvidede og rettede udgave, Eric Schmidt Verlag, Berlin 2009), findes også i fransk og engelsk oversættelse (Picard, Paris 1985 og Cambridge University Press, Cambridge 1990). Kan evt. suppleres med Raymond Clemens & Timothy Graham, Introduction to Manuscript Studies, Cornell 2007 eller senere.

Supplerende materiale vil blive gjort tilgængeligt i det elektroniske kursusrum.

Det er nødvendigt at have et grundlæggende kendskab til latinsk sprog ved tilmelding til prøveform A. Prøveform B kan benyttes af studerende uden særlige latinkundskaber.
Forelæsninger, øvelser og opgavevejledning.
Grundfgagsstuderende ved Latin som tager kurset som et semiar, skal huske af afmelde sig eksamen i eksamensredigeringsperioden.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse