HMIB10024U MID. Introduktion til Middelalderen II

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

MID. Introduction to the middle ages II

Uddannelse

Middelalderkundskab (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Dette kursus tilbydes som en del af tilvalget "Middelalderkundskab" og som et "frit" tværhumanistisk tilvalg under bachelorordningen, men det er principielt åbent for andre studerende, som vil bruge det som områdestudium i deres fag. Kurset er en fortsættelse af efterårets generelle introduktion til den tidlige middelalder og koncentrerer sig om perioden ca. 1100-1450, herunder emner som cistercienser- og franciskanerbevægelserne, katharerne i Sydfrankrig i 1100- og 1200-tallet, universiteternes fremkomst i 1200- og 1300-tallet, Carmina Burana og vagantdigtningen, kirke og kongemagt i højmiddelalderen, middelalderens retssystemer, bykultur, pest og senmiddelalderlige mystikere. Kurset bygger på læsning af centrale middelalderlige kilder i oversættelse, samlet i et kompendium.

Kompendium: Introduktion til Middelalderen, redigeret af Karsten Friis-Jensen og Christian Troelsgård m.fl. (købes i Publikom).
Oversigtsværk: Barber, M.: The Two Cities: medieval Europe, 1050-1320 (Routledge, second edition 2004 eller senere) eller Backman, Clifford R.: The Worlds of Medieval Europe (Second Edition, Oxford University Press, 2009) eller Esmark, K. og McGuire, B.: Europa 1000-1300 (Roskilde Universitetsforlag 1999).

Introduktion til Middelalderen I eller tilsvarende kundskaber.
Oplæg, diskussion og tekstlæsning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse