HMIB10012U MID. Introduktion til Middelalderen I

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to the middle ages I

Uddannelse

Middelalderkundskab (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Det er kursets formål, at deltagerne skal opnå et bredt overblik over vigtige elementer af middelalderens politiske, kulturelle og religiøse historie i perioden ca. 500-1100. Med udgangspunkt i oversatte tekster fra middelalderen belyses centrale perioder og begivenheder fra senantikkens Romerrige over etableringen af en række nye kongedømmer, kirkens organisation, klosterbevægelsen, Karl den Stores politiske og kulturelle reformer, normannernes erobring af England, striden mellem kejser og pave i det sene 1000-tal og det første korstog. Eksempler på den materielle kultur, fx kirkebyggeri og bogkultur, vil også blive præsenteret.

Vi vil på kurset benytte følgende litteratur: Tekstkompendium, Introduktion til Europæisk Middelalder (kan købes i kompendieudsalget). Som grundbøger anbefales: Chris Wickham, The Inheritance of Rome, a History of Europe from 400 to 1000, Penguin, 2010 og Matthew Innes, Introduction to Early Medieval Western Europe 300-900, Routledge, 2007. Herudover kan man påregne at skulle låne bøger eller kildetekster i oversættelse fra/via sit eget folkebibliotek eller andre biblioteker, ligesom vi vil benytte os af Internet Medieval Sourcebook (http:/​/​www.fordham.edu/​halsall/​sbook.html).

Oplæg, diskussion og tekstlæsning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse