HMIÅ10026U AFLYST! ÅU MID Introduktion til Middelalderen II (ca. 1100-1400) - fjernundervisning (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Introduction to the middle ages II (ca. 1100-1400)

Uddannelse

Middelalderkundskab (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Dette kursus tilbydes som en del af tilvalget "Middelalderkundskab" og som et "frit" tværhumanistisk tilvalg under bachelorordningen, men det er principielt åbent for andre studerende, som vil bruge det som områdestudium i deres fag. Kurset er en fortsættelse af efterårets generelle introduktion til den tidlige middelalder og koncentrerer sig om perioden ca. 1100-1450, herunder f.eks. emner som cistercienser- og franciskanerbevægelserne, katharerne i Sydfrankrig i 1100- og 1200-tallet, universiteternes fremkomst i 1200-tallet, kirke og kongemagt i højmiddelalderen, korstog, middelalderens retssystemer, bykultur, pest og senmiddelalderlige mystikere. Kurset bygger på læsning af centrale middelalderlige kilder i oversættelse, samlet i et kompendium. 
Via internettet gennemgås hver uge en tekst eller et emne, hvortil de studerende - i grupper eller enkeltvis - vil blive bedt om at lave oplæg/opgaver og opfordret til at deltage i diskussion. Kurset omfatter også to lørdagsseminarer i København. Seminarerne er ikke obligatoriske, men det anbefales at man møder op.

 

Kompendium: Introduktion til Europæisk Middelalder, redigeret af Karsten Friis-Jensen og Christian Troelsgård m.fl. (købes i Humanioras kompendieudsalg). ). Oversigtsværk: Barber. M.: The Two Cities: Medieval Europe, 1050-1320 (Routledge, 1992 eller senere), Backman, C.: The Worlds of Medieval Europe (Oxford University Press, 2009 eller senere), Esmark, K. og McGuire, B.: Europa 1000-1300 (Roskilde Universitetsforlag 1999) el. lignende

For at kunne deltage i kurset er det nødvendigt at have adgang til en computer med internetopkobling, helst en bredbåndsforbindelse, men særlige computerkundskaber er ikke påkrævet. Se også instituttets hjemmeside
Introduktion til Middelalderen I eller tilsvarende kundskaber.
Fjernundervisning via internettet samt to lørdagsseminarer på Københavns Universitet, Amager.
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

En lørdag i juni på Københavns Universitet, Amager.

Kriterier for bedømmelse