HMØK00167U PERS, Sproghistorie (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

History of Language

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund, 2008-ordningen

Kursusindhold

De enkelte sprogtrin i persisk, old-, middel- og nypersisk introduceres i overblik. Herefter vælges der det/de sprogtrin, de studerende ønsker at arbejde med og disse/dette uddybes ved forelæsninger og de studerendes oplæg

Målbeskrivelser

KA 2008-ordning
Sproghistorie (fagelementkode HMØK03511E)
 

Udleveres ved semesterstart og aftales videre her

Klasseundervisning med diskussion deltagere og undervisere imellem (2x2 timers undervisning i 14 uger)
BA i Mellemøstens sprog og samfund - Persisk
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 37
 • Forberedelse
 • 309,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse