HMØK00137U PERS, Moderne sprog - Fonetik, morfologi og syntaks (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Modern Language – Phonetics, morphology and Syntax

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund, 2008-ordningen

Kursusindhold

Der bliver arbejdet med syntaks og grammatik i moderne persisk ud fra værker af G. Windfuhr og G. Lazard

Målbeskrivelser

KA 2008-ordning

Fonetik, morfologi og syntaks (fagelementkode HMØK03531E)

Udleveres ved semesterets begyndelse efter emneaftaler

Gode evner til at læse sekundærlitteratur på engelsk
Forelæsninger samt holdundervisning med oplæg fra de studerende
BA i Mellemøstens sprog og samfund med Persisk eller tilsvarende
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 74
 • Forberedelse
 • 272,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse