HMØK00058U AFLYST, PERS, Klassisk persisk litteratur (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Classical Persian litterature

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2008-ordningen

Kursusindhold

Der undervises i udvalgt klassisk persisk litteratur fra perioden år 900-1500, hvor forskellige digtgenrer og udpluk af prosa inddrages.

 

 

 

Målbeskrivelser

KA 2010-studieordning:

Klassisk litteratur med litterær teori og metode (fagelementkode HMØK03521E )

En BA-eksamen i Mellemøstens sprog og samfund med Persisk eller tilsvarende.”
Undervisnings formen er forelæsninger, holdundervisning og aktiv studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse