HMØK00028U MØK, Struktur og Forandring i Mellemøstens Moderne Historie (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Structure and Change in the Modern History of the Middle East

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Mellemsøstlige srog og samfund, 2017

Kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i arabisk eller tyrkisk 2008

KA 2009-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009

Kursusindhold

Strukturer og forandringer i Mellemøstens moderne historie studeres igennem et perspektiv forankret i politologisk og sociologisk teori. Fokus er på stater og samfund i perioden 1850-2017.

Målbeskrivelser

KA 2017-studieordning, Mellemøsten
Struktur og forandring (fagelementkode HARK03201E (arabisk), HHEK03201E (Hebraisk), HPEK03201E (Persisk), HTRK03201E (tyrkisk)

KA 2008-studieordning, Mellemøsten:
Struktur og forandring

KA 2008-studieordning, Gymnasierettet Tilvalg, arabisk og Tyrkisk:
Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HMØK03651E)

KA 2009-studieordning, Tværkulturelle studier:
Regional Specialisering 1 (fagelementkode HTÆK03021E) 
Regional Specialisering med sprog 2 (fagelementkode HTÆK03041E)

 

Roger Owen. 2004. State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, 3rd Edition, London/New York: Routledge. Derudover vil de studerende ved kursusstart blive oplyst om en monografi de skal læse i grupper samt online kompendium med supplerende litteratur.

Holdundervisning med forelæsninger, seminarer og studerendes oplæg. Det forventes at man deltager ved hver undervisningsgang, at man har læst i henhold til undervisningsplanen og at man har forberedt spørgsmål og diskussionspunkter.
Der undervises både på dansk og engelsk.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 72
 • Forberedelse
 • 254,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Kollokvier
 • 28
 • Vejledning
 • 2
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse