HMØB00037U ARAB, Mellemøstens moderne historie (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

History of the Modern Middle East

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk sprog, 2017

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk, 2007

Kursusindhold

Kurset giver den studerende viden om den historiske udvikling i Mellemøsten i det 19., 20. og 21. århundrede. 

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning: 
Mellemøstens moderne historie:

Arabisk (fagelementkode HMØB00031E)
Hebraisk (fagelementkode HMØB00031E)
Persisk (fagelementkode HMØB00031E)
Tyrkisk (fagelementkode HMØB00031E) 

BA tilvalg 2007-studieordning: 
Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HARB10171E)

BA tilvalg 2017-studieordning: 
Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HARB10201E)

Som grundbog benyttes Betty S. Anderson: A History of the Modern Middle East: Rulers, Rebels, and Rogues, Stanford: Stanford University Press 2016. Dertil udarbejdes et kompendium med kildetekster, der kan købes hos PUBLIKOM når semestret begynder.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende. Det kræves derfor, at den enkelte studerende til hver gang har forberedt sig og læst det, undervisningsplanen anfører.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5