HLKK03133U LAT. Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Latin Language and Stylistics with Translation from Danish into Latin

Kursusindhold

Indføring og øvelser i latinsk stilskrivning og grammatisk analyse. Deltagerne afleverer ugentligt besvarelser af skriftlige opgaver, som derpå kommenteres af underviseren. Dette foregår via Absalon.

Der henvises i undervisningen til blandt andet Rubenbauer & Hofmann: Lateinische Grammatik (1975 eller senere udgaver) samt Renato Oniga: Latin, A Linguistic Introduction, Oxford 2014.

Desuden findes der kursusmateriale i kursusrummet i Absalon.

Man skal have bestået BA-uddannelsen i Latin for at følge kurset.
Dette gælder også for studerende, der ønsker at tage kandidatuddannelsen i Latinsk Middelalderfilologi.
Forelæsninger, øvelser og ugentlige hjemmeopgaver.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse