HLKK00004U LAT/KL.GR: Græske atleter og helligdomme

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

LAT/KL.GR: Greek athletes and sanctuaries

Uddannelse

klassisk græsk, latin, byzantinistik og latinsk middelalderfilologi

Kursusindhold

Bystat & imperium, sport & religion

Kurset undersøger forholdet mellem tre vigtige identitetsskabende og politisk afgørende fænomener i den antikke græske og romerske verden: bystat, imperium, sport og religion. Kurset sigter mod gennem en tværfaglig tilgangsvinkel at introducere en hel ny måde at placere sportens betydning i det antikke samfund. Det er derfor baseret på både litterære kilder, i.e. tekster og indskrifter, og materiel kultur i form af vasebilleder, skulpturer og arkitektur, og det tager udgangspunkt i nyere teoretiske betragtninger om kroppens rolle for individ og for en kollektiv identitet. Det henvender sig til KA studerende på fagene klassisk græsk, latin, klassisk arkæologi, antikhistorie, etnologi og oldtidskundskab.

Undervisningen er en kombination af forelæsninger og gruppearbejde.

Kurset er bygget op omkring følgende spørgsmål:

· hvad er forholdet mellem sport og religion?

·hvilke kilder har vi til rådighed for at forstå sportens betydning i den græske og romerske verden?

·hvad er panhellenisme og dets rolle mht sport?

·inden for hvilke geografiske og kronologiske rammer i den antikke verden har sporten essentiel betydning?

 

Undervisningen omfatter bl.a. følgende emner:

 1. Introduktion til sportens rolle i den græske og romerske verden. Kilder, metoder, teori

 2. Sportsfestivallens udbredelse i den græske bystatskultur

 3. Panhellenisme, festivaller og konkurrence (Olympia, Delphi, Nemea, Isthmia)

 4. Sport som kommunikation og ritual

 5. Den græske polis og sportens rolle: hvem deltog?

 6. Helligdomme og sportens rolle: hvad foregik der?

 7. Fysiske rammer: helligdom og gymnasion etc.

 8. Konkurrence, discipliner og priser

 9. Kroppens “sprog”: myte eller virkelighed?

 10. Sejrsmonumenter

 11. Sejrspoesi (epinikiske oder og epigrammer)

 12. To case-studies: Athen og Sparta.

 13. Reception: Hvem var sporten og sejrsmonumenterne rettet mod?

Filser, W., Die Elite Athens auf der attischen Luxuxkeramik. 2017

Gumbricht, H.U.,  In Praise of Athletic Beauty. 2006 

Heine Nielsen, T. Sport og elite i det klassiske Grækenland, AIGIS 11,1

Heine Nielsen, T. Olympia som panhellensk sportscentrum,” Aigis 2012.2, 1–36.

 

Heine Nielsen, T. An Essay on the Extent and Significance of the Greek Athletic Culture in the Classical Period, Proceedings of the Danish Institute at Athens 7 (2014) 11–35.

 

Heine Nielsen, T. A note on the athloi in Drakon’s homicide law, Nikephoros 25 (2013) 27-31

Kyle, D.G. Athletics in ancient Athens. 1993.

Kyle, D.G. Sport and spectacle in the ancient Greek world. 2007.

Leypold, C. Dem Zeus geweiht – für alle Zeit?  Phänomene des Umgangs mit Weihestatuen im Heiligtum von Olympia, in C. Leypold et al (eds.) Weiter- un Wiederverwendungen von Weihestatuen in griechischen Heiligtümer. 2014, 31-42.

Lee, M.M.   Body, dress and identity i ancient Greece. 2015

Masséglia, J.  Body language in Hellenistic art and society. 2015

Miller, S.G. Ancient Greek Athletics. 2004.

Papakonstantinou, Z., Sport in the Cultures of the Ancient World. New perspectives. 2010

Scott, M., Delphi and Olympia The spatial politics of panhellenism in the Archaic and Classical Periods. 2010

Forelæsninger, øvelser og prøveforberedende vejledning.
Kan føre til modul X, XI eller XII.

Hvis internationale studerende tilmelder sig kurset, vil det blive gennemført på engelsk, ellers på dansk.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse