HLKK00001U LAT/KL.GR: Græsk-latinsk seminar KA, Editionshistorie- og praksis

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

LAT/KL.GR: Græsk-latinsk seminar KA, Editionshistorie- og praksis

Uddannelse

klassisk græsk, latin, byzantinistik og latinsk middelalderfilologi

Kursusindhold

Indføring i den græske og latinske litteraturs overlevering og udgivelse fra oldtiden til vore dage. Der introduceres emner som palæografi-kodikologi, tekstkritik, editionshistorie og editionspraksis.

Deltagerne vælger område eller emne - individuelt eller i grupper - med henblik på forberedelse til en prøve på kandidatuddannelsen (’Frit område’ eller ’Videnskabelig praksis’).

Der henvises gennemgående til M.L. West: Textual Criticism and Editorial Technique (Stuttgart 1973) og L.D. Reynolds and N.G. Wilson: Scribes and Scholars, 3rd edn. (Oxford 1993).

Forelæsninger, øvelser og prøveforberedende vejledning.
Kan sammen med Filologiske foredrag føre til modul X, XI eller XII.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse