HLKK00001U  LAT/KL.GR: Græsk-latinsk seminar KA, Editionshistorie- og praksis

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

LAT/KL.GR: Græsk-latinsk seminar KA, Editionshistorie- og praksis

Uddannelse

klassisk græsk, latin, byzantinistik og latinsk middelalderfilologi

Kursusindhold

Indføring i den græske og latinske litteraturs overlevering og udgivelse fra oldtiden til vore dage. Der introduceres emner som palæografi-kodikologi, tekstkritik, editionshistorie og editionspraksis.

Deltagerne vælger område eller emne - individuelt eller i grupper - med henblik på forberedelse til en prøve på kandidatuddannelsen (’Frit område’ eller ’Videnskabelig praksis’).

Der henvises gennemgående til M.L. West: Textual Criticism and Editorial Technique (Stuttgart 1973) og L.D. Reynolds and N.G. Wilson: Scribes and Scholars, 3rd edn. (Oxford 1993).

Forelæsninger, øvelser og prøveforberedende vejledning.
Kan sammen med Filologiske foredrag føre til modul X, XI eller XII.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0