HLIK00018U LIN; Kognitiv-funktionel lingvistik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Cognitive-functional Linguistics

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Eksaminanden:

• skal kunne afgrænse og fremstille et relevant sprogligt

emne inden for syntaktiske, morfologiske og leksikalske

områder på dansk eller andre sprog inden for en kognitivfunktionel

og typologisk teoretisk ramme;

• skal kunne relatere området til teori om de relevante sproglige

dimensioner i verdens sprog;

• skal desuden kunne redegøre for de mulige motiverende faktorer

bag de relevante sproglige universalier;

• skal skriftligt kunne redegøre for sin analyse af området i en

faglingvistisk akademisk form, finde frem til relevant

litteratur, eventuelt sammenligne forskellige teoretiske

tilgange til det sproglige område og tage kritisk stilling til

litteruren.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2017-ordningen

2008-ordningen


Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​lingvistik/​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur