HLIB00878U LIN/INDO; Typologisk grammatisk analyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Typological Grammatical Analysis

Uddannelse

Lingvistik og Indoeuropæisk

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 væsentlige grammatiske forskelle på og ligheder mellem verdens sprog,

 forskellige teorier om grammatisk funderet typologisk inddeling af verdens sprog,

 forskellige teorier om grundlaget for grammatisk analyse og grammatikali-seringsprocesser.

Færdigheder i at:

 analysere et materiale fra et for den studerende kendt eller ukendt sprog grammatisk på avanceret niveau,

 begrunde typologiske grammatiske analyser teoretisk.

Kompetencer i at:

 hådtere alternative teorier i analyser.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser: 

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)

2010-ordningen (Indoeuropæisk)

BA-tilvalg: 

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2007-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2013-ordningen (Indoeuropæisk)
 

Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​lingvistik/​

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur