HLIB00797U LIN; Bachelorprojekt (Lingvistik)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Bachelor project (Linguistics)

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Se studieordning.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:
2017-ordningen

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​lingvistik/​

Individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave