HLIB00788U LIN; Lingvistiske teorier

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Linguistic theories/

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Modulet bygger videre på den viden og de færdigheder de studerende har opnået gennem modulerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog, Semantik og pragmatik og Akustisk analyse. Gennem læsning af lærebogsmateriale og lingvistiske artikler uddybes de studerendes forståelse for lingvistik som en videnskabelig disciplin med gennemgående temaer der fortrænges eller bringes frem i lyset og belyses på forskellige måder til forskellige tider.


 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen

2016-ordningen

2008-ordningen 


Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​lingvistik/​

Holdundervisning
Lingvistiske teorier er en del af Lingvistisk videnskabsteori.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur