HLIB00768U LIN; Grammatisk analyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Grammatical analysis

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Modulet bygger videre på den viden og de færdigheder de studerende har opnået gennem modulerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog og Semantik og pragmatik. Gennem læsning af lærebogsmateriale og lingvistiske artikler uddybes de studerendes færdighed i og forståelse for lingvistisk analyse gennem bevidst stillingtagen til alternative analyser. Træningen i analyse af data fra ukendte sprog udvides i forhold til modulet Introduktion til lingvistik.

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen

2016-ordningen

2008-ordningen 

BA-tilvalg:

2017-ordningen

2016-ordningen

2007-ordningen


Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​lingvistik/​

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Censurform
Ekstern censur