HLIB00757U LIN; Valgfrit emne: Sproglig analyse og psykolingvistik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

elective subject

Kursusindhold

Kurset giver den studerende viden om og forståelse af den analysemæssige og teoretiske sammenhæng mellem almen sproglig analyse og psykolingvistik. Kurset træner færdigheder i at analysere sproglige data fra flere perspektiver.

 

Der forudsættes grundlæggende færdigheder i grammatisk, semantisk-pragmatisk og fonetisk analyse

 

Målbeskrivelser

Eksaminanden skal

 • beherske det faglige områdes begrebsdannelser;
 • kunne redegøre for det faglige områdes teorier og metoder;

kunne anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Lingvistik BA-grundfag:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​lingvistik/​lingvistik_ba_2016

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelser, gruppearbejde, skriveøvelser m.m.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden Hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala