HLIB00747U LIN; Akustisk analyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Acoustic phonetics

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 • redegøre for principperne for oscillogrammer, tonehøjdekurver, almindeligt andevendte spektralanalyser og tilsvarende akustiske repræsentationer
 • redegøre for sproglydes akustiske karakteristika
 • redegøre for sammenhængen mellem akustik og artikulation
 • udføre akustiske analyser i et signalbehandlingsprogram
Bemærk: Undervisningen foregår i Lingvistiks Laboratorium 22.5.13
tirsdag 13-16 og torsdag 10-13.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Portfolioprøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået