HLIB00027U LIN/INDO; Dansk sprog

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Danish language

Uddannelse

Lingvistik og Indoeuropæisk

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i dansk fonetik, morfologi og syntaks. Desuden præsenteres debatter om sprogrigtighed, sprogholdninger og sprogpolitik.

Målbeskrivelser

Eksaminanden skal kunne

 • analysere danske sætninger grammatisk i materiale og funktion og danske ord morfologisk
 • lydskrive danske ord i IPA
 • belyse et sprogrigtighedsproblem i dansk ud fra en viden om argumenter i sprogrigtighedsdebatten
 • kommentere typiske sprogholdningsspørgsmål i den danske debat på et fagligt underbygget grundlag
 • forholde sig kritisk og fagligt underbygget til sprogpolitiske spørgsmål i det danske samfund.

 

Læs mere i studieordningen på Lingvistik og Indoeuropæisk:

Lingvistik og Indoeuropæisk BA 2017: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​lingvistik/​lingvistik_ba.pdf

Lingvistik og Indoeuropæisk BA-tilvalg 2017:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​lingvistik/​lingvistik_ba.pdf

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisning som består af 3 semesteropgaver med et samlet omfang på 10-14 normalsider.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur