HLAB00384U LAT Latinsk sprogkundskab

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

LAT The Latin Language: History, Grammar and Stylistics

Kursusindhold

Kurset tilsigter at introducere grundlæggende sprogvidenskabelig terminologi samt at opøve færdighed i at iagttage og beskrive fonetiske, morfologiske, syntaktiske, semantiske og stilistiske forhold i latinsk normalprosa. Der indgår oversættelse fra latin til dansk ("version").

 

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøve "38. Latinsk sprogkundskab" (BA, 2005-ordningen) eller "Modul 3: Latinsk sprogkundskab" (KA-TIL, 2008-ordningen).

Renato Oniga, Latin - A Linguistic Introduction, Oxford University Press 2014, + supplerende materialer i Absalon.

 

Som sidefagsstuderende skal bachelortilvalget inkl. 60 ECTS propædeutik i Græsk og Latin være bestået.
Vejledning i forbindelse med løsning af skriftlige hjemmeopgaver, suppleret med forelæsninger og diskussion
Deltagere skal også følge Oversættelse af græske og latinske tekster – praksis og teori med David Bloch samt Latinsk seminar.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0