HLAB00344U LAT Antik filosofi og latinsk prosa

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

LAT Ancient Philosophy and Latin Prose

Kursusindhold

Kurset introducerer til den romerske filosofi og dennes græske baggrund. Der læses uddrag på latin af en række værker af Cicero, Seneca, Augustin og Boethius. Derudover læses der i oversættelse uddrag af perspektiverende græske tekster af bl.a. Platon, Aristoteles, Epikur, Epiktet og Marcus Aurelius.

 

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøve "34. Antik filosofi og latinsk prosa" (BA, 2005-ordningen) og "Latinsk filosofi og anden prosa" (BA-tilvalg, 2007-ordningen). De studerende skal som supplerende tekstlæsning til kurset endvidere følge Latinsk seminar.

De studerende bør inden semesterstart anskaffe sig L.D. Reynolds’ udgave af Cicero’s De finibus bonorum et malorum (Oxford, 1998) og Peter Adamson, Philosophy in the Hellenistic & Roman Worlds (Oxford, 2015). Bøgerne vil blive bestilt, så de kan købes i Academic Books på Søndre Campus. Forberedelse til første undervisningsgang vil fremgå af undervisningsplanen, som vil blive findes i kursusrummet på Absalon en til to uger før semesterstart.
 

A-niveau i latinsk og græsk propædeutik.
Tekstlæsning, mundtlige oplæg og samtale mellem lærer og studerende
De studerende forventes at følge Latinsk seminar sammen med dette kursus, da det vil fungere som supplerende tekstlæsning til kurset.

Det anbefales, at man har taget Introduktion til studiet af latin og fagets videnskabsteori.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0